Ergen Psikolojisi

Ergen Psikolojisi Nedir?

Ergenlik dönemi; coşkulu, atılgan, çalkantılı, kabına sığmayan beden gücünün, kaynayan kanın ve uyanan cinsel isteklerin davranışa egemen olduğu dönemdir.

Bu dönemde birey hem aileden uzaklaşıp hem de kendi ilerleyeceği yolu seçmelidir. Bunu yaparken de içinde bulunduğu ortamın sosyal normları ile bireysel normlarını örtüştürebilmelidir. Bunun için de sürekli denemeler yapar. Deneme yanılma yolu ile gerçekte kendi tercihlerinin ne olduğunu anlamaya çalışır. Bir yandan da ebeveynlerine artık bağımsız bir birey olduğunu göstermeye ve onlardan belirli bir mesafede durmasına izin vermelerini ve onun bireyselliğini kabul etmelerini bekler.

Ergenlik döneminde meydana gelen değişimler kişinin kendini ifade edememesine neden olur. Bu aile ve sosyal çevre içerisinde iletişim bozukluğu başta olmak üzere pek çok farklı soruna neden olabilir. İletişim bozuklukları ergenlik döneminde içe kapanma, kötü alışkanlıklar edinme veya yanlış kararlar verme gibi sonuçlar doğurabilir. Bu dönemde yaşanan çatışmalar, sosyal sorunlar ve okul problemleri çocuklar için zorludur. Ergen terapisi bu noktada çocukların sorunlarını daha fazla büyütmemeleri ve hayatlarını zorlaştırmamaları için önemlidir. Psikoterapi pek çok konuda yardımcı ve önleyicidir. Gençler ergenlik döneminde sadece yaşadıkları iletişim sorunları yüzünden değil taşınma, okul değişikliği, fiziksel veya ruhsal istismar, kaza, ölüm boşanma gibi nedenlerle de sorunlar yaşayabilirler. Bu tür durumlarda yaşanan sorunların ileriye yönelik daha büyük sonuçları olmaması için psikoterapi yöntemlerine başvurmak gerekir.

Ergen terapisi, ergenin kendisini daha iyi tanıması, isteklerini ve arzularını şekillendirmesi, anne baba ile daha ılımlı ilişkiler kurabilmesi, öfkesini yönetebilmesi konularında fayda sağlamaktadır. Bu süreçte travmalar, kazalar, kayıp ve ölümler gibi zor yaşantılar ile başa çıkabilmesi için mutlaka bir terapi desteğine ihtiyaç duyacaktır çünkü anne babaya kendini kanıtlamaya çalışırken bir uzmanın tarafsız bakış açısı ergenlik çağındaki birey için en güvenli alanı yaratır. Ergenlik döneminde, bireyin kendisine zarar verecek arkadaş ilişkilerinden ve madde kullanımdan uzak durması açısından da ergen terapisi destekleyici olacaktır.

Ebeveynler ve çocuk ile beraber başlayan süreç, ergenlik çağındaki bireyin yaşına ve gelişimine göre ergen ile bireysel olarak veya aile ile işbirliği içinde sürdürülebilir. Terapi sürecinin ne kadar süreceği, ailenin başvuru sebebine, ergenin ve ailenin psikoterapi sürecine açıklığı ve birbirleri ile işbirliği yapmaya yatkınlıklarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Ergen terapisi süreci ebeveynler için sancılı gibi görünse de gerçekte rahatlatıcı ve sorun çözücü etkiye sahiptir. Terapi seanslarında edinilen beceriler hem ergen hem de ebeveynler tarafından devam ettirildiğinde yaşam boyu karşılaşılacak olan zorluklara göğüs gerebilme ve hayat kalitesini arttırma potansiyeline sahiptir.

Neden psikoterapiye ihtiyaç duyulmaktadır?
Ne gibi sonuçlar beklemeliyiz?
Terapi ne kadar ve ne sıklıkta sürecek?
Terapinin gidişi ile ilgili ne kadar bilgilendirileceğiz?
Ne gibi değişimler görmeyi beklemeliyiz?
Beklenen değişimlerin gerçekleşmesi için bize düşen sorumluluk nedir?

Hangi Konularda Ergen Terapisinden Faydalanabilirsiniz?
 • Ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar
 • Ergenlikte kaygı bozukluğu/Anksiyete
 • Travmalar
 • Ergenlikte yaşanan ölüm-kayıp-yas süreçleri
 • Ergenlik dönemi depresyonu
 • Ergenlikte obsesif- takıntılı davranışlar
 • Sınav kaygısı
 • Sosyal fobi/ Sosyal kaygı
 • Ergenlikte dikkat eksikliği
 • Madde kullanımı
 • Ergenlik dönemi davranış problemleri
 • Ergenlikte öfke ve saldırganlık
 • Hızlı değişen duygu durumları
 • Özgüven sorunları
 • Uyku problemleri- Kabuslar
 • Ergenlikte suç işleme
 • Çalma davranışı
 • Ergen birey- aile arasında işbirliği sağlanması
 • Aile arasındaki çatışmalar ve iletişim problemleri
Sohbeti Aç
Sorularınız mı var?
Şahin TORGUT'a Ulaşın..
Merhaba
Yardıma mı ihtiyacınız var?