Hipno Meditatif (Holistic) Yeniden İşleme Terapisi -HYT

Yeniden İşleme Terapisi -HYT

 

Hipnotik Yeniden işleme Terapisi, bilinç ile bilinçaltını beraberce işe koşan ve çift yönlü uyarımlarla ve hipnotik tekniklerden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır. Bu uygulamada hipnotik teknikler eşliğinde çift yönlü uyarımlarla ilgili problem üzerinde desensitizasyon elde edilmektedir.

Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki her bireyin travma ve olumsuz yaşam deneyimleri anılarını işlemek, stresle başa çıkmak, daha uyumsal bir işleyişe doğru ilerleye pozitif eğilimi vardır.

Ancak bazı durumlarda; düşük özsaygı, düşük öz-yeterlilik unsurlarıyla beraber bazı travmalar ya da olumsuz yaşam olayları travma işlemleme süreci işleyişinde yetersiz kalabilir ve bu doğrultuda ortaya çıkan durum, yaşanılan olayın bizlere bıraktığı duygulanımlar ve davranışlardır.

Kişi bunlarla nasıl başa çıkacağını bilmediği için kaçınma davranışı dediğimiz kendini korumaya dayalı bir davranış geliştirir ve bu doğrultuda var olan duygu davranış ya da tepkileri bastırır. Bastıramayacağı durumlar için de yoğun korku, kaygı, endişe yaşar.

Hipno-Mediatif Yeniden İşleme Terapisi ile kişiye sıkıntı yaşatan durum ve olayların (fobiler,travmalar,olumsuz yaşam deneyimleri) listesi hazırlatılır ve bu listedeki en yoğun olumsuz duygu hissedilen malzeme ile çalışılmaya başlanır.

HYT uygulaması Hipno-Mediatif dediğimiz 1. kısmında kişinin bilinci açık ve telkinlere cevap verebilecek düzeyde bir hipnoz haline sokulup verilen telkinlerle rahatlaması ve uygulamaya hazır hale getirilmesi amaçlanır. Kişinin bilinçaltı dünyasının derinliklerine küçük bir adım atılır.

2. kısımda Çift Yönlü Göz Hareketleri bulunmakta. Bu uygulama esnasında amacımız kişiye REM uykusunda gerçekleşen travma işleme sürecini dışsal faktörlerle tekrar aktive edip yaşanılan olumsuz yaşam olaylarının tekrardan işleme alınmasını sağlamaktır.

Bu iki yöntemin kombinasyonu ve uygulamalar birleşiminde kişi yarı trans halindeyken HYT uygulaması yapılır ve yeniden işlemlenmesi başlayan travmalar uygulama bittiğinde artık yoğun kaygı ve endişe yaratan durumlar yavaşça ortadan kalkar ve kişi yeni hayatına bu duygular olmadan devam eder.

HYT, anksiyete bozuklukları, fobiler ve travmalar başta olmak üzere olumsuz yaşam deneyimlerinin yarattığı duygusal bozukluklar ve gelecek yönelimli olumsuz yaşam beklentileri terapisinde kullanılabilir.

Sohbeti Aç
Sorularınız mı var?
Şahin TORGUT'a Ulaşın..
Merhaba
Yardıma mı ihtiyacınız var?