İletişim Çatışmaları

Çatışma Kavramı
En genel anlamda çatışma, iki veya daha fazla kişi yada grup arasındaki anlaşmazlık ya da uyuşmazlık durumudur.

Çatışma öncelikle kişilerin iç dünyalarında yaşanan ve tarafların birbirlerinin iletişim biçimi, tavır, tutum ve davranışlarından huzursuz olması ile başlayan bir süreçtir. Kişiler arasında bir çatışma olduğunun söylenebilmesi için, en az iki kişi arasında algılanan ve çatışan amaçlara yönelik gerçekleşen anlaşmazlığın dışa vurulmuş olması gereklidir.

Kişiler arası İletişim çatışmalarının başlangıç nedenleri

• Farklı biliş, algı, duygu
• Bilinç dışı ihtiyaçlar
• İletişim becerileri gibi kişisel faktörler
• Kültürel faktörler
• Rol farklılıkları
• Sosyal ve fiziksel çevreler

Çatışmanın tamamlanması için gerekli öğeler
• En az iki kişi
• Algılanan ve çatışan amaçlar
• Dışa vurulmuş bir mücadele öğesi

Çatışma Türleri

• Kişi İçi İletişim Çatışması-İçsel çatışma
• Kişiler arası İletişim Çatışması
• Kurum içi İletişim Çatışması

Kişi İçi İletişim Çatışması-İçsel çatışma

Bireyin kendi içindeki çatışma, bireyin kendisinden ne beklendiğinden emin olamadığı veya kendisinden farklı ve çelişkili davranışlar ya da kararlar beklendiği durumlarda ortaya çıkan, bireyi rahatsızlığa, kızgınlığa ve baskı altında kalmaya sevk eden çatışmalardır.

Kişiler arası iletişim çatışmasının olumsuz özellikleri

• Negatif duyguların ortaya çıkması ve artması
• Kişinin enerjisini tüketir.
• Verimliliği azaltır.
• Kişinin kendisini kapatması

Kişiler arası iletişim çatışmasının olumlu özellikleri

• Çatışma yönetimi ile ilişkilerin güçlenmesi, doyum elde edilmesi ve daha sağlıklı ilişkilerin yaratılabilmesi söz konusu olabilir.
• Çatışma kişilerin ilişkiye dışarıdan bakmasına olanak sağlar.
• Tarafların çözümleri birbirlerini ne kadar önemsediklerini göstermeleri için olanak sağlar

İçsel çatışmalar
• Yaklaşma-Yaklaşma
• Kaçınma-Kaçınma
• Yanaşma-Kaçınma

Yaklaşma – Yaklaşma çatışması
• Yaklaşma- yaklaşma çatışmasında birey aynı anda iki amacın çekici etkisi altındadır. Her iki durum da pozitiftir.
Kaçınma – Kaçınma çatışması
• Kaçınma-kaçınma çatışmasında, birey her ikisi de itici veya tehdit eden durumdan uzaklaşmaya çalışabilir.
• Her iki durum da eksidir.
Yaklaşma – Kaçınma çatışması
• Birey bir amacın çekiciliği etkisindedir.
• Ancak amacın aynı zamanda korku yaratıcı veya tehdit edici yönü de vardır. Biri eksi diğeri artıdır.

Sohbeti Aç
Sorularınız mı var?
Şahin TORGUT'a Ulaşın..
Merhaba
Yardıma mı ihtiyacınız var?